FILAZANA :

Archives 2019

FAMPAHEREZANA : Filohan’ny Federasiona Madagasika Afovoany

FAMPAHEREZANA : Filohan’ny Federasiona Madagasika Afovoany

21 Aprily 2020 : Fampaherezana

21 Aprily 2020 : Fampaherezana

Fampaherezana atolotry ny Talen’ny Departemanta ny Fifandraisana/ Sekoly Sabata/ VOP …

16 Aprily 2020 : Fampaherezana

16 Aprily 2020 : Fampaherezana

16 Aprily 2020 : FANAMBARANA AZO ANTOKA | Lohateny 5 : « Fa ny andro fahafito no andron’ny Tompo » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson

16 Aprily 2020 : FANAMBARANA AZO ANTOKA | Lohateny 5 : « Fa ny andro fahafito no andron’ny Tompo » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson

15 Aprily 2020 Fampaherezana

15 Aprily 2020 Fampaherezana

15 Aprily 2020: FANAMBARANA AZO ANTOKA Lohateny 4: « Fa tsy hisy foana akory ny lalàna » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson

15 Aprily 2020: FANAMBARANA AZO ANTOKA Lohateny 4: « Fa tsy hisy foana akory ny lalàna » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson

13 Aprily 2020 : Fampaherezana

13 Aprily 2020 : Fampaherezana

13 Aprily 2020 Fampaherezana atolotry ny Talen’ny Departemanta ny Asa …

13 Aprily 2020: FANAMBARANA AZO ANTOKA Lohateny 2: « Nomeny ny Zanany Lahitokana » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson

13 Aprily 2020: FANAMBARANA AZO ANTOKA Lohateny 2: « Nomeny ny Zanany Lahitokana » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson

14 Aprily 2020 : Fampaherezana

14 Aprily 2020 : Fampaherezana

14 Aprily 2020 Fampaherezana atolotry ny Talen’ny Departemanta Fifandraisana/ Sekoly …

09 Aprily 2020 Fampaherezana avy amin’ny Talen’ny Departemanta ny Fampielezam-boky, Fanahin’ny Faminananiana ary ny Ministera ny Vavaka eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana

09 Aprily 2020 Fampaherezana avy amin’ny Talen’ny Departemanta ny Fampielezam-boky, Fanahin’ny Faminananiana ary ny Ministera ny Vavaka eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana

parallax background

FANJIFANA LESONA SEKOLY SABATA

  • Misy kosa ny fandraisana olona "Service minimum ao amin'ny depot Mandrosoa - 8ora Maraina - 4Ora Hariva