Ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny FMC

FILOHAN'NY DEPARTEMANTA LIBERTE RELIGIEUSE ET AFFAIRE LEGALE
Pasitora : Fanera ANDRIAMPARATIANA 1-FILOHAN'NY FEDERASIONA MADAGASIKARA AFOVOANY
Pasitora : ANDRIANATREHANA Nantenaina MPITAN-TSORATRA ANKAPOBENY Federasiona Madagasikara Afovoany
Pasitora RAMIARANJAKAHARIMANANA Andosoa MPITANTAN'ASA ARA-BOLA : Federasiona Madagasikara Afovoany
HERINJANAHARY Jean Aimé MPITANTAN'ASA ARA-BOLA Mpanampy
RATSIMBAZAFY Iarimbola Jehny
RATSIMBAZAFY Iarimbola Jehny Secretaire FMC
ANDRIAMBOAVONJY Moïse Secretaire fmc
RATOVOARIVELO-Heriniony-Nilasoa
RATOVOARIVELO-Heriniony-Nilasoa Secretaire FMC
Aller à la barre d’outils