SCA – 27 Mars 2019 fizaràna vary ho an’ireo voafonja manodidina ny 1600.

Fiofana sy fampiharana : Ministère Adventiste de la Sante FMC et IOUC
19 février 2019
23 Martsa 2019 : Fanompoam-pivavahana sy tolom-panafahana
29 mars 2019

SCA – 27 Mars 2019 fizaràna vary ho an’ireo voafonja manodidina ny 1600.

Alarobia 27 Mars 2019 tamin’ny 12h05mn nanomboka ny fizaràna vary ho an’ireo voafonja manodidina ny 1600 tao amin’ny quartier D. Ny distrikan’i Manjakaray no nisolotena ny fiangonana advantista tamin’ny fanangonana sy fizaràna ny vary milanja 1taonina mahery. Nitarika ireo solontena avy ao amin’ny distrika ny Pasteur RATOVOARISOA David Olivier filohan’ny distrika niaraka tamin’ny CD AFAFI .Nanotrona ireo mpitory filazantsara eny amin’ny fonja notarihan’ny Pasteur RAKOTONIAINA Jeannot .

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils