RANDRIANAIVOSON Elie

FILOHAN'NY DEPARTEMANTA PAKIA

DEPARTEMANTA PAKIA : FILAZAN-DRAHARAHA 01 DESAMBRA 2018 

ANDEFASANA   :    Ny PAKIA JUNIOR rehetra

ANTONY             :    FIANTSOANA FIVORIANA sy FAMERENAN-KIRA

DATY                    :    Alahady  2 desambra 2018 amin’ny 2.00 ora – 4.00 ora hariva

TOERANA           :    Salle de Comité SOAMANANDRARINY           

Aller à la barre d’outils