Volasoa Andrianomanana et Sahondrarison Miaranarilanto Vatosoa Co-Director MIFEM-MINENF
[cq_vc_notify textcolor= »#ffffff » background= »#ff3a3a » days= »1″]Aza adinoina fa manana ny toerany ambony indrindra ny ankizy eo amin’ny fiangonana, aoka isika hanolotra sakafo tsara indrindra sy sahaza ny ankizy.[/cq_vc_notify]

DEPATEMANTA MINENF : FILAZAN-DRAHARAHA FEBROARY 2019 

DEPARTEMANTA MINENF

ANDEFASANA :  Ny Lehiben’ny MINENF isam-piangonana  manerana ny FMC

ANTONY   : FANGATAHANA FIARAHA-MIASA hameno haingana ity Tabilao eto ambany ity

 

ANARAN’NY FIANGONANA Isan’ny      ankizy             0 – 5 ans Isan’ny ankizy                   6 – 9 ans Isan’ny ankizy       10 – 12 ans Isan’ny ankizy      13 – 14 ans Isan’ny ankizy          8 – 14 ans

Vita batisa

Isan’ny ankizy          8 – 14 ans

Tsy vita batisa

FANAMARIHANA :

 • Daty farany hamerenana ireo dia ny Alatsinainy 25 Febroary 2018 ao amin’ i Chef Moïse
 • Ny Fiangonana tsirairay avy dia tsy maintsy asiana Kilasin’ny Batisa ho an’ny Ankizy. Aoka ny Fiangonana tsirairay hifidy Mpampianatra Kilasin’ny Batisa ho an’ny Ankizy. Ary handefa ny anaran’izay voafidy aty aminay ny Alatsinainy 25 Febroary 2019 (miaraka amin’ny Tableaux izay nofenoina etsy ambony)
 • DEPARTEMANTA MINENF
 •  ANDEFASANA : Ny Lehiben’ny MINENF isam-piangonana eto amin’ny Faritra ANALAMANGAANTONY : FIANTSOANA FIORIANA FIOFANANADATY sy ORA :Alahady 17 Febroary 2019 amin’ny 8.30 ora – 11.30 ora atoandroTOERANA  : Auditorium Elisa LEITAO SoamanandrarinyFANAMARIHANA
  • Hisy toromarika maro ho zaraina sy ho hazavaina amintsika mahakasika ny « Fanantenana ho an’Antananarivo » hataon’ny Ankizy
  • Hiarahana amin’ny Departemanta MINENF eny amin’ny Union io fotoana io. Koa aoka ho tonga daholo

  ———————— oOo ————————

  DEPARTEMANTA MINENF

  ANDEFASANA : Ny Mpampianatra Kilasin’ny Batisa  isam-piangonana eto amin’ny Faritra ANALAMANGA

  ANTONY :  FIANTSOANA FIORIANA FIOFANANA

  DATY sy ORA : Alahady 03 Martsa 2019 manomboka amin’ny 2 ora folakandro

  TOERANA :  Fiangonana Advantista MANDROSOA

  MPAMPIOFANA : Pasitora RATSARASAOTRA

Aller à la barre d’outils