FILAZAN-DRAHARAHA 12 JANOARY 2019 

DEPARTEMANTA MISAHANA NY VEHIVAVY        

  • Araka ny voalaza ao anaty PLAN STRATEGIQUE dia aoka ny Sampana MIFEM isam-piangonana mba hivory anio SABATA 12 janoary 2019 ka hijery sahady hoe inona ireo fanomezam-pahasoavana ananan’ny vehivavy tsirairay avy isam-piangonana hanaovana CENTRE D’INFLUENCE hanatrarany ireo vehivavy any ivelany.
  • Aoka koa hiomana isika vehivavy rehetra fa hisy fotoana manokana ho antsika handraisana fiofanana izay mitondra ny loha-hevitra hoe “FEMMES VERTUEUSES” amin’ny 27 febroary hatramin’ny 02 martsa 2019 ho avy izao. Ambara amintsikia tsy ho ela ny andinindininy rehetra fa aoka hiomana dieny izao. Misaotra indrindra!

Volasoa Andrianomanana et Sahondrarison Miaranarilanto Vatosoa Co-Director MIFEM-MINENF