Fanambaran’ny Filohan’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana

FANAMBARANA COVID 19
10 avril 2020
Fampaherezana atolotry ny « Secrétaire de l’Association Pastorale IOUC » sy « Ministère de la Santé IOUC » ho anao
10 avril 2020

Fanambaran’ny Filohan’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana

Fanambaran’ny Filohan’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana ny Pasitora RASOLONOMENJANAHARY Robert

 

 

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils