Formulaire de contact

Fmc fifandraisana

Fandefasana fichier sy rapport
  • Tsy maintsy fenoina mazava tsara ny anarana feno...
  • Déposer les fichiers ici ou
    Raha handefa "Fichiers" isika dia ataovy mazava tsara ny anaran'izy ireo. Raha tsy izany dia tsy ho voaray aty aminay izany! Izay fichier angatahanay aty amin'ny FMC ihany no alefa eto.
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
FEDERASIONA MADAGASIKARA AFOVOANY Lalana P.K. 6 Route de Toamasina Soamanandrariny, Antananarivo Boite Postale 700 Antananarivo 101 Madagascar Phone: +261348310934 ou 0334625603 Email : fmc@fmc.adventist.mg Website http://www.adventistfmc.mg
Aller à la barre d’outils