17 Avril 2020 : Tolo-tanana ho an’ireo olona sahirana miisa 700 tetsy amin’ny EPP Nanisana.

17 Aprily 2020: Professeur RAZAFIARIVONY Davidson | FANAMBARANA AZO ANTOKA | Lohateny 6: « Fa ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana »
17 avril 2020
21 Aprily 2020 : Fampaherezana
21 avril 2020

17 Avril 2020 : Tolo-tanana ho an’ireo olona sahirana miisa 700 tetsy amin’ny EPP Nanisana.

Fivondronamben’ny Federasionan’ny Fiangonana advantista aty amin’ny ranomasimbe Indiana : Nanolotra fanampiana ho an’ireo olona sahirana miisa 700 ahian’ny ministeran’ny mponina tetsy amin’ny EPP Nanisana.
Ny folakandron’ny zoma 17 Avril 2020 no tonga nitondra fanampiana ho an’ireto olona sahirana miisa 700 etsy amin’ny EPP Nanisana ireto ny Fivondronamben’ny Fiangonana advantista aty amin’ny ranomasimbe Indiana.Ny pasteur RANDRIAMANANTENA Heriniaina Talen’ny departemantan’ny Asa fanasoavana eny anivon’ny Fiarahamonina no tonga nanatitra izany teny an-toerana tamin’ny alalan’ny fivondronambe. Vary 10 gony, menaka, Voamaina sy ny sisa no natolotra.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils