FILAZANA MANOKANA

FILAZANA MANOKANA  22 SEPTAMBRA  2018

ANDEFASANA      :    Ny Pasitora, ny Loholona ary ny Fiangonana rehetra eto amin’ny FMC

ANTONY               :    FANISANA MAMBRA

Araka ny tari-dalana avy any amin’ny Conference Générale dia vitaina amin’ity taona 2018 ity ny fanisana ny mambran’ny fiangonana rehetra. (ACMS sy AUDIT des membres). Koa izao ny tari-dalana ho fanatanterahantsika eto amin’ny FMC izany.

è    Hisy rejistra vaovao alefa isam-piangonana ka toy izao no famenoana azy. Hisy rejistra roa (2) ho hita ao amin’izy io ka :

 1. ny rejistra voalohany no hanoratana ny anaran’ny mambra vita batisa rehetra ary tonga mivavaka ara-dalana sy mandray anjara feno.
 2. Ny rejistra faharoa kosa no hanoratana ny anaran’ny mambra : (Any amin’ny pejy farany no hahitana azy ity)
 • Hita eo an-toerana nefa tsy tonga mivavaka
 • Tsy mivavaka eo an-toerana nefa tsy nanao transfert
 • Nihemotra tsy mivavaka intsony na tsy hita intsony izay misy azy

è    Hatramin’ny faran’ny volana OKTOBRA 2018  no hanoratana io rejistra io. Omena iray volana izany isika hanaovana azy.

è    Averina aty amin’ny FOIBE FMC ny rejistra rehetra ny volana novambra 2018

è    FANAMARIHANA

 • Izay tsy tafiditra ao anatin’io rejistra io dia mbola hisy fomba hampidirana azy amin’ny manaraka
 • Marihina tsara fa TSY FANDRAISANA FEPETRA (radiation) amin’ny mambra akory izao fa FANISANA ny mambran’ny fiangonana fotsiny ihany.

Aoka mba ho raisintsika am-po izao ezaka izao ary misaotra indrindra amin’ny fiaraha-miasa hanatanterahana izany

 

FILAZANA MANOKANA 22 SEPTAMBRA 2018

ANDEFASANA      :    Ny mambran’ny fiangonana rehetra eto amin’ny FMC

ANTONY               :    FANDRAISANA OLONA HIANDRAIKITRA ny SERVICE FIDUCIAIRE eto amin’ny F.M.C.

Ny FMC dia mitady olona hiadraikitra ny Service Fiduciaire ka toy izao ny dingana arahina raha liana amin’izany ianao :

 1. Mametraka Dossier ara-dalàna hatramin’ny 30 Septambra: Demande – Lettre de recommandation – CV complet
 2. Manao TEST sy manao entretien
 3. Ny olona tadiavina dia :
  1. Mpahay lalàna (Juriste)
  2. Manana traikefa amin’ny fikarakarana dossier
 4. Afaka manofana sy mampianatra ny fiangonana momba ny Fiduciaire

 

FAMPAHATSIAHIVANA

ANDEFASANA      :  Ny Pasitora, Loholona, Talem-piangonana, Sekreteram-piangonana rehetra eto amin’ny FMC.

ANTONY                : FAMPAHATSIAHIVANA FAMENOANA RAPPORT COMBINE 

Araka ny efa fantatsika dia nandefasana RAPPORT COMBINE miloko maitso isika fiangonana voalamina sy groupe rehetra teto amin’ny F.M.C. Ny UNION misy antsika no mila maika izany TATITRA izany. Efa misy DATY FETRA hamerenana izany aty amin’ny FOIBE FMC alohan’ny hampiakarana azy eny amin’ny UNION. Koa ampahatsiahivina isika Loholona sy Talem-piangonana mba hiara-miasa amin’ny Sekretera hameno izany ary hamerina izany any amin’ny Pasitora haingana satria TSY MAINTSY  averin’ny Pasteur aty amin’ny FMC izany alohan’ny faran’ny volana SEPTAMBRA. Misaotra indrindra amin’ny fiaraha-miasa.