FILAZANA MANOKANA

AUMONERIE ADVENTISTE DES HOPITAUX

ANDEFASANA : Ny Fiangonana rehetra Antananarivo sy ny manodidina, Tompon’andraikitry ny Asa Soa eo anivon’ny fiaraha-monina, Mpanao asa fitoriana eny anivon’ny hopitaly rehetra

ANTONY  : Fankalazana faha-27 taona ny Andro Iraisam-Pirenena ho an’ny Marary sy ny hetsika hatao.

DATY : Alahady 11 febroary 2019

TOERANA : Chapelle Catholique Le Bon Samaritain HJRA AMPEFILOHA – ANTANANARIVO

FANAMARIHANA  :           

  • LOHA-HEVITRA è “Nahazo maimaimpoana ianareo koa manomeza maimaim-poana” (Matio 10 : 8)
  • Hisy fanosorana diloilo ho an’ny marary amin’io fotoana io
  • Hanome vary sy siramamy samy efa anaty fonosana isika ary Boky Misionera izay misy ka “GLOW” è 500 isa; “ZARAO NY FINOANAO” è 500 isa ary  “DIDIM-PITIAVANA” (vidiana ao amin’ny IMPRIMERIE  ADVENTISTE Soama) è 130 isa; ho an’ny marary miisa 500 ao amin’ny HJRA – CHUGOB – HJRB Befelatanana.
  • Araka ny fandaminana dia marary miisa 20 ao amin’ny HJRA sy MATERNITE Befelatanana koa no ho tolorantsika AUMONERIE ADVANTSITA vola maimaim-poana ho saran’ny analyses sy vidim-panafody amin’io fotoana io koa dia manomàna vola ny isam-piangonana hanaovana izany anjara fanampiana manokana avy amintsika AIMONERIE ADVENTISTE izany amin’io fotoana io.
  • Misaotra antsika rehetra amin’ny fiaraha-mientana sy fanotronana izao asa lehibe izao.

a.

IOUC|FMC : FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO

IOUC|FMC : FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO

FIARAHA-MIENTANA FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO ETO ANIVON’NY IOUC SY NY FMC

Fiofana sy fampiharana : Ministère Adventiste de la Sante FMC et IOUC

Fiofana sy fampiharana : Ministère Adventiste de la Sante FMC et IOUC

Formation pratique sur l’expo -santé organisée par le responsable MAS

DEPARTEMANTA ASSOCIATION PASTORALE :

DEPARTEMANTA ASSOCIATION PASTORALE :

FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO Ny faha-05, 06 Febroary 2019, FITOKANANA ARA-PANAHY

DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA : Fitondrana am-bavaka sy Fanomanana FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO

DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA : Fitondrana am-bavaka sy Fanomanana FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO

FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO  Fitondrana am-bavaka sy Fanomanana teo anivon’ny Sampana

« FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO » – HOPE FOR TANANARIVE

« FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO » – HOPE FOR TANANARIVE

EFA ANDRO TOKONY HAMPISEHOAN’I JEHOVAH NY HERINY IZAO. (SALAMO 119:126a)

Hafatra filohan’ny Advantista Federasiona Madagasikara afovoany

Hafatra filohan’ny Advantista Federasiona Madagasikara afovoany

FIARAHABANA NAHATRARANA NY TAONA VAOVAO 2019 Ry Fiangonana malala, Noho