FILAZANA MANOKANA

AUMONERIE ADVENTISTE DES HOPITAUX

ANDEFASANA : Ny Fiangonana rehetra Antananarivo sy ny manodidina, Tompon’andraikitry ny Asa Soa eo anivon’ny fiaraha-monina, Mpanao asa fitoriana eny anivon’ny hopitaly rehetra

ANTONY : Mitohy ny Fizana sakafo sy asa-soa manerana an’Antananarivo

FANAMARIHANA  :           

  • LOHA-HEVITRA “Nahazo maimaimpoana ianareo koa manomeza maimaim-poana” (Matio 10 : 8)
  • Hisy fanosorana diloilo ho an’ny marary amin’io fotoana io
  • Hanome vary sy siramamy samy efa anaty fonosana isika ary Boky Misionera izay misy ka “GLOW” è 500 isa; “ZARAO NY FINOANAO” è 500 isa ary  “DIDIM-PITIAVANA” (vidiana ao amin’ny IMPRIMERIE  ADVENTISTE Soama) è 130 isa;
14 Avril 2019 Ministère Adventiste de la Santé (MAS) : Formation Pratique plan de 5 jours (Fampiharana planina 5 Andro)

14 Avril 2019 Ministère Adventiste de la Santé (MAS) : Formation Pratique plan de 5 jours (Fampiharana planina 5 Andro)

Hisaorana lehibe ny Tompo fa tontosa soa amantsara io tontolo

11 Aprily 2019 FIOFANANA « Femme vertueuse » Moratsiazo Soavinandriana

11 Aprily 2019 FIOFANANA « Femme vertueuse » Moratsiazo Soavinandriana

Formations « Femme vertueuse » eto Moratsiazo Soavinandriana – Distrika 9 no

23 Martsa 2019 : Fanompoam-pivavahana sy tolom-panafahana

23 Martsa 2019 : Fanompoam-pivavahana sy tolom-panafahana

Fanompoam-pivavahana ho Fankalazana ny Fanatsiarovanany Tolom-panafahana. Ny 23 Marsa 2019,

SCA – 27 Mars 2019 fizaràna vary ho an’ireo voafonja manodidina ny 1600.

SCA – 27 Mars 2019 fizaràna vary ho an’ireo voafonja manodidina ny 1600.

Alarobia 27 Mars 2019 tamin’ny 12h05mn nanomboka ny fizaràna vary

IOUC|FMC : FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO

IOUC|FMC : FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO

FIARAHA-MIENTANA FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO ETO ANIVON’NY IOUC SY NY FMC

Fiofana sy fampiharana : Ministère Adventiste de la Sante FMC et IOUC

Fiofana sy fampiharana : Ministère Adventiste de la Sante FMC et IOUC

Formation pratique sur l’expo -santé organisée par le responsable MAS