FIFANDRAISANA

FILAZAN-DRAHARAHA JANOARY 2019

DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA

ANDEFASANA :  Ny Pasitora, Loholona sy ny mpiandraikitra ny Sampana Fifandraisana manerana ny FMC

ANTONY  : Fiantsoana ireo Tompon’andraikitra ny Sampana Fifandraisana isam-piangonana

DATY : Alahady 3 febroary 2019 amin’ny 9.00 ora

TOERANA :  Fiangonana Advantista Soamanandrariny

FANAMARIHANA  :

 • Ho zaraina amin’io fotoana io ny boky tari-dalana. Samia tonga avokoa isika tompon’andraikitra isam-piangonana

Iangaviana mba entina amin’io fotoana io koa ny Anarana sy ny mombamomba ny CD Fifandraisana isaky ny Distrika

FILAZAN-DRAHARAHA 14 jolay 2018

ANDEFASANA : Ny FILOHAN’NY CHORALE rehetra sy ireo mpitarika GROPY Mpihira eto ANTANANARIVO

ANTONY:  FANOFANANA MANOKANA sy FAMPITAM-BAOVAO

DATYALAHADY 22 jolay 2018 amin’ny 8.30 ora maraina

TOERANA :AUDITORIUM ELISA LEITAO Soamanandrariny. Aoka hifampilaza sy hifampitaona isika rehetra!

DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA

ANDEFASANA : Ny Pastora, ny CD Fifandraisana, ny Filohan’ny Sampana Fifandraisana isam-piangonana

ANTONY :           Herinandron’ny fifandraisana (15-21 Jolay) sy ny Sabata faha-21 Jolay 2018 : Andro manokana hitondrana am-bavaka sy hanamarihana ny asa fitoriana eo anivon’ny tambazotram-pifandraisana (ireo plateformes multimédias : Radio, Site Web, Fb)

 1. Ampahatsiahivina isika fa ny herinandron’ny fifandraisana no fotoana izay hanaovantsika ny ezaka rehetra mba hanatrarana ny tanjona hamitana ireo tetik’asa dingana voalohany eo anivon’ny sampana fifandraisana :
 2. Fanatsarana ny fiangonana (anatiny sy ivelany)
 3. Fanavaozana ny mari-pamantarana (Logo)
 4. Fananganana ny « Club des médias » sy ireo tambazotra ho an’ny fiangonana (Site Web, groupe sy page FB)

Ny tari-dalana dia efa nomena antsika araka ny circulaire tany aloha ka ny fichier powerpointe sy izay ilaina hanatrarana ireo tanjona ireo dia efa hitantsika ary azo raisina ao amin’ireo tambazotran’ny FMC (page Fédération Madagascar Centre ; Groupe Communication FMC)

Azontsika atao ihany koa ny mangataka izany mivantana amin’ny tompon’andraikitra.

 1. Efa azontsika atao ihany koa ny mitsidika ny SiteWeb FMC mba ahitantsika ireo vaovao maro samihafa sy hetsiky ny fiangonantsika. Indro ary ny adiresy :

www.adventistfmc.mg

 1. Entanina isika mba hanaraka sy hanasa ny hafa hanaraka ny fandaharana « Ilay Fitiavana Mandresy » ao amin’ny TVM isaky ny Alahady amin’ny 10h.30’maraina.

 

 1. Ny Sabata 21 Jolay 2018 :
 2. Toerana misy radio: Ny Pasitoran’ny Distrika no mitarika ny fitondrana am-bavaka sy ny fanentanana iarahana amin’ireo mpiara-miasa ao amin’ny radio. Tsara raha atao fivorian’ny distrika izany araka izay azo atao (fandamin’ny pastora)
 3. Toerana tsy misy radio: Ny Sampana Fifandraisana isam-piangonana no manao ny fandrindrana (alalana avy amin’ny komity) afahana mitarika fitondrana am-bavaka sy ny fanentanana rehetra momba ny fihainoana radio sy fampahafantarana ireo tambazotram-pifandraisana
 4. Antananarivo sy ny manodidina : Asaina kosa ireo filohan’ny sampan fifandraisana hiaraka hiombom-bavaka amin’ny filohan’ny fifandraisana avy any amin’ny diviziona, ao amin’ny fiangonana Soamanandrariny.

 

Ireo izay mila fanazavana fanampiny dia asaina am-pitiavana hifandray mivantana amin’ny tompon’andraikitra : Tel : 034 17 322 11, na mangataka izany amin’ny alalan’ny message privé ao amin’ny page ntsika, na koa ao amin’ireo compte Toerana Fakana Aina FMC 1, 2.  Misaotra antsika rehetra!

DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA

TORITENY SABATA faha-21 Jolay 2018

« Ilay Andriamanitry ny Fifandraisana Filamatra »

DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA Toriteny 21 Jolay 2018 (1)

Aller à la barre d’outils