Fiangonana Advantista miteny anglisy, nizara fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana

15 Aprily 2020 Fampaherezana
16 avril 2020
16 Aprily 2020 : FANAMBARANA AZO ANTOKA | Lohateny 5 : « Fa ny andro fahafito no andron’ny Tompo » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson
16 avril 2020

Fiangonana Advantista miteny anglisy, nizara fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana

Fiangonana Advantista miteny anglisy, nizara fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana

Fianakaviana 30 tafo ireo nomena fanampiana ireo. Mambra ny fiangonana ny ankamaroany, nisy koa avy eny anivon’ny fiaraha-monina. Ny sampana dorkasy sy ny asa fanaovan-tsoa eny amin’ny fiaraha-monina no nikarakara. Vary 10 kg sy menaka 01 litatra no nozaraina. Ankoatra izay ny fizarana fitafiana ho an’ireo tena sahirana. Ny loholona Randriamiandriray Mickael no nitarika ny fotoam-bavaka fohy ka nilazany fa hain’Andriamanitra ny mampitombo ny vatsy tahaka izay nataony tamin’ilay vehivavy mpitondra tena tamin’ny andron’i Elia Mpaminany.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils