16 Aprily 2020 : Fizarana vatsy tetsy amin’ny Fiangonana Advantista Betongolo…

16 Aprily 2020 : FANAMBARANA AZO ANTOKA | Lohateny 5 : « Fa ny andro fahafito no andron’ny Tompo » Professeur RAZAFIARIVONY Davidson
16 avril 2020
Departemantan’ny fampielezam-boky : Nanolotra vatsy ho an’ireo mpampiely evanjelistra.
16 avril 2020

16 Aprily 2020 : Fizarana vatsy tetsy amin’ny Fiangonana Advantista Betongolo…

Fiangonana advantista Betongolo : Notanterahana ny marainan’ny Alakamisy 16 Avril 2020 ny fizaràna ny vatsy tohana entina manampy ny mambran’ny fiangonana ahazoana miatrika ny fahasahiranana mandritra ny fihibohana amin’izao fisian’ny valanaretina coronavirus izao. Ireo loholona niaraka tamin’ny komitin’ny fiangonana no tonga nizara izany. Nantsoina tamin’ny alalan’ny antso an-telefaonina sy SMS ny mpisitraka ny fanomezana.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils