ANKOHONANA : ASAFI, SERVICE COMMUNAUTAIRE, SEKOLY SABATA
11 décembre 2018
Hafatra filohan’ny Advantista Federasiona Madagasikara afovoany
1 janvier 2019

Fanantenana ho an’Antananarivo 2019

26 Desambra 2018 :  Fiaraha-manomana ny Antananarivo ho an’i Kristy: « Asam-pianakaviana izy ity ka hiarahan’ny ankohonana rehetra ao anatin’ny fanoloran-tena. » 

Ireo Pasitora eto Antananarivo sy ny manodidina, niaraka tamin’ny ankohonany ireto tazantsika manokatra izao hetsika izao. 

Nisy ny fiaraha-mitolona am-bavaka isam-pianakaviana, fandraisana ireo tari-dalana, fanentanana avy tamin’ireo departemanta samihafa sy ny mpitantan’asa eto amin’ny Federasiona Madagasika afovoany

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils