09 Aprily 2020 Fampaherezana avy amin’ny Talen’ny Departemanta ny Fampielezam-boky, Fanahin’ny Faminananiana ary ny Ministera ny Vavaka eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana
9 avril 2020
Fanambaran’ny Filohan’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana
10 avril 2020

FANAMBARANA COVID 19

FEDERASIONA MADAGASIKARA AFOVOANY
.
FANAMBARANA
.
Araka ny fanambarana izay nataon’ny Fitondram-panjakana Malagasy, dia manao izao fanambarana izao ny Foibe FMC :
.
– Mikatona avokoa ny fiangonana rehetra eto anivon’ny FMC mandra-pisy tari-dalana manaraka indray.
– Foana araka izany ireo culte officiel izay saika atao rahampitso.
– Ny mambra rehetra dia hanantanteraka fotoam-pivavahana isan-tokantrano.
– Aoka hisy fiombonam-bavaka avy amintsika rehetra manoloana izao toe-javatra izao
– Asaina isika hanaraka ny onjam-peo Radio OASIS FM 106.4 fa hisy fampaherezana ho antsika rehetra ao. Izay tsy mahazo radio dia misy ny Radio Oasis amin’ny messenger « My Life Bots ».
.
Ny Filoha Pst Fanera ANDRIAMPARATIANA.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils