Fampaherezana atolotry ny « Secrétaire de l’Association Pastorale IOUC » sy « Ministère de la Santé IOUC » ho anao

Fanambaran’ny Filohan’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana
10 avril 2020
12 Aprily 2020 Fampaherezana atolotry ny Talen’ny Departemanta ny tanora eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana ho anao
12 avril 2020

Fampaherezana atolotry ny « Secrétaire de l’Association Pastorale IOUC » sy « Ministère de la Santé IOUC » ho anao

Fampaherezana atolotry ny « Secrétaire de l’Association Pastorale IOUC » sy « Ministère de la Santé IOUC » ho anao

                                                 

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils