Fahasalama (M.A.S)

FILAZAN-DRAHARAHA  FEBROARY 2019

DEPARTEMANTA FAHASALAMANA

ANDEFASANA :  Ny Lehiben’ny FAHASALAMANA isam-piangonana sy ny CD FAHASALAMANA Faritra ANALAMANGA

ANTONY  :   FANOFANANA EXPO SANTE

DATY sy ORA : Alahady 17 febroary 2019 amin’ny 8.00 ora maraina – 12.00 ora atoandro

FANAMARIHANA

 • Ho fampitomboana ny isan(ireo ekipa EXPO SANTE hanohanana ny hetsika “FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO”
 • Ilazana ny CD MAS sy Filohan’ny MAS isam-piangonana mba hanentana sy hanao antso amin’ireo mambra tsy ankanavaka hanolo-tena amin’izany asa lehibe izany.

———————— oOo ————————

DEPARTEMANTA FAHASALAMANA

ANDEFASANA  :  Ny Pasitora rehetra eto amin’ny Faritra ANALAMANGA

ANTONY : FANOFANANA PLANA 5 ANDRO

DATY sy ORA : Alahady 24 Martsa 2019 amin’ny 8.00 ora maraina – 12.00 ora atoandro

TOERANA : Salle de Comité Soamanandrariny. Aoka mba samy ho tonga daholo.

———————— oOo ————————

DEPARTEMANTA FAHASALAMANA

 1. Ilazàna ireo Fiangonana sy Distrika tsy mbola nahazo CD misy ny SLIDE hanaovana CONFERENCE momba ny fanavaozana ara-pahasalamana nozaraina tamin’ny fivoriana farany teo mba haka izany ao amin’ny Dépôt MANDROSOA araka izao manaraka izao :
 • Ny Alatsinainy hatramin’ny alakmisy è00 ora – 12.00 ora ary amin’ny 2.00 ora – 3.00 ora
 • Ny Zoma kosa è00 ora – 12.00 ora
 • Tsara ny manamarika fa ny Coordinateur Distrika na ny Filohan’ny Sampana Fahasalamana ihany no afaka maka izany satria hisy taratasy ho fenoina eo am-pandraisana ny fitaovana. Misaotra tompoko!
 1. Indro misy Tolotra SERVICE FITSABOANA NIFY. Dokotera TOJO sy Dokotera ZO no hanao izany ho antsika DISTRIKA mila tolo-tanana ny amin’izany. Aoka hiantso azy ireo raha ilainareo izao tolo-tanana ataony izao hanampy anareo amin’ny Centre d’Influence sy ny asa fitoriana ihany koa. Izay mambra manana TOLOTRA SERVICE toy izao amin’ny lafiny ara-pahasalamana dia aterina ao amin’ny Chef MOÏSE izany amin’ity volana FEBROARY ity. Ity ny numéro Téléphone hahazoana an’I Dr TOJO sy Dr ZO : 03312 827 52. Misaotra tompoko.

———————— oOo ————————

FILAZAN-DRAHARAHA  12 JANOARY 2019

 • DEPARTEMANTA MISAHANA NY FAHASALAMANAANDEFASANA   : Ny Dokotera rehetra, ny PARAMED rehetra ary ny ekipan’ny EXPO SANTE rehetra eto Antananarivo ANTONY : FIANTSOANA FIVORIANADATY : Alahady 27 janoary 2019  manomboka amin’ny 9.00 ora

  TOERANA : Fiangonana Advantista MANDROSOA

  FANAMARIHANA :

  • Aoka mba hifanentana sy hifampilaza isika rehetra satria tena zava-dehibe no hodinihina amin’io fotoana io.

VAKINA 5MN ISAN-TSABATA : TSARA HO FANTATRA MAHAKASIKA NY FAHASALAMANA : TELECHARGER ETO

TORO-HEVITRA ARA-PAHASALAMANA AZONAO ALAINA ETO : Tsindrio eto : NY RANO

NY RANO : Raha oharina amin’ny rivotra ny rano dia tsy dia mitobaka be. Any amin’ny faritra sasany dia voatery mandoa vola vao mahazo azy Izy no anisan’ny fototry ny aina eo amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny zava-boahary

Loharanon-kery sy fonenan’ny zavamanan’ aina, biby ary bibikely maro izy.

RAMBININTSAOTRA Sandra Docteur
DEPARTEMANTAN'NY FAHASALAMANA