Fahasalama (M.A.S)

FILAZAN-DRAHARAHA  12 JANOARY 2019

 • DEPARTEMANTA MISAHANA NY FAHASALAMANA

  ANDEFASANA   : Ny Dokotera rehetra, ny PARAMED rehetra ary ny ekipan’ny EXPO SANTE rehetra eto Antananarivo

  ANTONY : FIANTSOANA FIVORIANA

  DATY : Alahady 27 janoary 2019  manomboka amin’ny 9.00 ora

  TOERANA : Fiangonana Advantista MANDROSOA

  FANAMARIHANA :

  • Aoka mba hifanentana sy hifampilaza isika rehetra satria tena zava-dehibe no hodinihina amin’io fotoana io.

TORO-HEVITRA ARA-PAHASALAMANA AZONAO ALAINA ETO : Tsindrio eto : NY RANO

NY RANO : Raha oharina amin’ny rivotra ny rano dia tsy dia mitobaka be. Any amin’ny faritra sasany dia voatery mandoa vola vao mahazo azy Izy no anisan’ny fototry ny aina eo amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny zava-boahary

Loharanon-kery sy fonenan’ny zavamanan’ aina, biby ary bibikely maro izy.

RAMBININTSAOTRA Sandra Docteur
DEPARTEMANTAN'NY FAHASALAMANA