Departemantan’ny fampielezam-boky : Nanolotra vatsy ho an’ireo mpampiely evanjelistra.

16 Aprily 2020 : Fizarana vatsy tetsy amin’ny Fiangonana Advantista Betongolo…
16 avril 2020
16 Aprily 2020 : Fampaherezana
16 avril 2020

Departemantan’ny fampielezam-boky : Nanolotra vatsy ho an’ireo mpampiely evanjelistra.

Departemantan’ny fampielezam-boky eto anivon’ny Federasionan’ny fiangonana advantista Madagasikara afovoany: Nanolotra vatsy ho an’ireo mpampiely evanjelistra.
Manoloana ny tsy fahafahan’ireo Mpampiely boky evanjelistra manatanteraka ny asany amin’izao fihibohana vokatry ny fisian’ny valanaretina coronavirus izao dia nanolotra vatsy ho azy ireo ny departemantan’ny fampielezam-boky eto anivon’ny federasionan’ny fiangonana advantista Madagasikara afovoany. Tetsy amin’ny fiangonana advantista Mandrosoa no nizaràna izany ny marainan’ny Alakamisy 16 Avril 2020. Ny Pasteur RAKOTOMAMONJY Herizo Manantsoa Talen’ny departemanta no tonga nanolotra izany.

 

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils