DEPARTEMANTA FIFANDRAISANA : Fitondrana am-bavaka sy Fanomanana FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO
12 février 2019
Fiofana sy fampiharana : Ministère Adventiste de la Sante FMC et IOUC
19 février 2019

DEPARTEMANTA ASSOCIATION PASTORALE :

FANANTENANA HO AN’ANTANANARIVO
Ny faha-05, 06 Febroary 2019, FITOKANANA ARA-PANAHY NATAON’NY PASITORA

NOKARAKARAIN’NY ASSOCIATION PASTORALE ( Fivondronan’ny Mpitandrina) eto anivon’ny FMC ka notarihin’ireo Mpitantan’Asa

Lohahevitra: Fanamafisana ny Ministera Pastoraly, ny Antso maha-Pastora, ny Sata mifehy…sns (Le Ministère, la Vocation, les Charges, la Déontologie et Ethique pastorales…etc)

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils