Centre de formation des femmes

CENTRE de FORMATIONS PROFESSIONNELLES DES FEMMES

Mirary ny fitahian’ny Tompo ho antsika rehetra amin’ity taona vaovao 2019 ity.

FILAZAN-DRAHARAHA 12 JANOARY 2019

CENTRE DE FORMATION DES FEMMES SOAMANANDRARINY

ANDEFASANA : Ny mambra rehetra manerana ny FMC

ANTONY : FIFANINANANA HANAO LOGO an’ny CFF

FEPETRA

  • Tsy maintsy misy soratra CFF sy FMC
  • Loko telo (3) fara-fahabetsany no azo ampiasaina
  • Ireto no hevitra fonosin’ilay LOGO : CFF mitondra famonjena, fahazavana, fanaovan-tsoa.
  • Alatsinainy 28 janoary no fara-fandraisana ny LOGO vitanao aty amin’ny CFF Soamanandrariny.
  • Atao anaty valopy lehibe ny logo ary tsy asina marika mety hahafantarana ny mpifaninanan. Atao anaty valopy kely mihidy kosa ny anaranao sy ny fiangonana, Distrika misy anao ary ny numéro Téléphone.
  • Hisy valisoa omena izay mahazo voalohany. Misaotra antsika!

———————— oOo ————————

CENTRE DE FORMATION DES FEMMES SOAMANANDRARINY

Indro omena antsika indray ny fandaharam-potoana ny CFF amin’ity volana JANOARY ity 

       

14 – 17 janvier

21 – 24 janvier LYPARS

28 – 31 janvier

04 – 07 février

11 – 14 février

MARAINA

8.30 ora

COUPE & COUTURE

Jupe

COUPE & COUTURE

Chemise

CUISINE CHINOISE

COUPE & COUTURE

Robe

CUISINE EUROPEENNE

COUPE & COUTURE Pantalon

     

COIFFURE

DECORATION CHAMBRE

COIFFURE (tohiny)

RARY

HARIVA

1.30 ora

VIENNOISERIE

DECORATION SALLE

CHARCUTERIE

PATISSERIE de base

SMOCK

PATISSERIE Perfectionnement

11 – 12 février DECORATION Chocolat

13 – 14 février Transformation Fruits

Aller à la barre d’outils