Tsiroanomandidy I- Tsaralalàna

Pasitora Distrika : RANDRIANASOLO Mamitiana Lovasoa

RABENARIVO Harisoa Wilson Loholona
RAKOTONIAINA Jean Marc Loholona
RATOVOLALA Herinavalona Fetrarivo Loholona
RABEMANANTSOA Narindraniaina Jean Loholona
RABESON Onjaniaina Rivo Loholona
Aller à la barre d’outils