15 Aprily 2020 : Anosibe-Madrangobato faha-2 : Mpino miisa 270 no nahazo vatsy…

15 Avril 2020 : Fiangonana advantista Anosipatrana | Tokantrano miisa 40 no nisitraka fanampiana
15 avril 2020
15 Aprily 2020 Fampaherezana
16 avril 2020

15 Aprily 2020 : Anosibe-Madrangobato faha-2 : Mpino miisa 270 no nahazo vatsy…

Fiangonana advantista Anosibe-Madrangobato II Ambodimontana : Nanolotra fanampiana ho an’ny mpino eo anivon’ny fiangonana.
Ny marainan’ny alarobia faha-15 Aprily 2020 no fotoana nizaràna ny tohana ho fanamaivanana ny fahasahiranana ny fihatrehana fihibohana vokatry ny valanaretina coronavirus ho an’ireo mpino miisa 270 teo anivon’ny fiangonana. Vary 2kg isan’olona ao amin’ny ankohonana no natolotra ka samy nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra hatramin’ireo voasoratra anarana ao amin’ny kilasin’ny sekoly sabata..Notolorana boky misioneran’ny taona 2020 « Fanantenana ao ambadiky ny ampitso » iray avy ihany koa ny isan-tokantrano ho fampitomboana ny ara-panahy ho vakiana mandritra ny fihibohana.Ireo mpitantana ny fiangonana :Ireo Loholona sy ny mpitahiry vola ary solontenan’ny komity no tonga nizara ny fanomezana ka solontena iray isaky ny ankohonana no tonga nandray izany.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils