Fiangonana Advantista Fenoarivo : Fizarana fanampiana ho tolotanana ho an’ny mambra eo an toerana

12 APRILY 2020: Ambodirano-Ampefiloha | Tokantrano miisa 50 no nomena vatsy…
13 avril 2020
Fiangonana advantista Tsararay : Ankohonana advantista miisa 300 no nisitraka fanohanana.
13 avril 2020

Fiangonana Advantista Fenoarivo : Fizarana fanampiana ho tolotanana ho an’ny mambra eo an toerana

Fiangonana Advantista Fenoarivo ao amin’ny distrika Avaratetezana : Nisy ny fizarana fanampiana ho tolotanana ho an’ny mambra eo an toerana @ izao fotoana Sarotra lalovana izao. Ny alahady 12 Aprily 2020 no natao izany ka ireo mambra rehetra izay tratry ny fahasahiranana teo anivon’ny fiangonana no nomena vary sy savony ! Ny mambra rehetra no nanolotra izay foy mba hanampiana ireo namana .

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils