14 Avril 2019 Ministère Adventiste de la Santé (MAS) : Formation Pratique plan de 5 jours (Fampiharana planina 5 Andro)

11 Aprily 2019 FIOFANANA « Femme vertueuse » Moratsiazo Soavinandriana
11 avril 2019

14 Avril 2019 Ministère Adventiste de la Santé (MAS) : Formation Pratique plan de 5 jours (Fampiharana planina 5 Andro)

Hisaorana lehibe ny Tompo fa tontosa soa amantsara io tontolo andron’ny 13 Aprily 2019 io ny formation fampiharana(pratique) dingana faharoa tamin ny Plan de 5 Jours .Dimampolo ny isan ny ekipa mpiara miasa voaofana. Fisaorana lehibe ihany koa no atolotra azy ireo ny amin izany fanolorantena izany, Indrindra ihany koa fa ny ray amandreny Dr Jean Michel izay tsy nikely soroka nampiofana .Indreto ary ny santionan’tsary ny amin izany.

Comments are closed.