SCA – 27 Mars 2019 fizaràna vary ho an’ireo voafonja manodidina ny 1600.
29 mars 2019
11 Aprily 2019 FIOFANANA « Femme vertueuse » Moratsiazo Soavinandriana
11 avril 2019

23 Martsa 2019 : Fanompoam-pivavahana sy tolom-panafahana

Fanompoam-pivavahana ho Fankalazana ny Fanatsiarovanany Tolom-panafahana. Ny 23 Marsa 2019, tao amin’ny Fiangonana Advantista Soamanandrariny. »29 Martsa! Tolom-panafahana taratry ny hambopom-pirenena antoky ny fandrosoana »Notarihin’ireo Mpitantan’Asa eo anivon’ny Fiangonantsika, natrehin’ireo Manam-pahefana, mpitondra fivavahana ary ireo sivily sy miaramila.Hafatra niainga avy tamin’ny fanandraman’i Nehemia izay nanana hambom-po hanorina indray ny mandan’i Jerosalema, no nentin’ny Filohan’ny Union, ny Pasitora Herinirina Jasmin, ka nanaovany antso ho an’ny tsirairay mba handray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ny tanindrazana.

Ny Antoko mpihira Feon’ny Faminaniana sy ny Feo Advantista Soamanandrariny no nanao ny toriteny an-kira.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils