17 Avril 2020 : Tolo-tanana ho an’ireo olona sahirana miisa 700 tetsy amin’ny EPP Nanisana.
19 avril 2020
FAMPAHEREZANA : Filohan’ny Federasiona Madagasika Afovoany
25 avril 2020

21 Aprily 2020 : Fampaherezana

Fampaherezana atolotry ny Talen’ny Departemanta ny Fifandraisana/ Sekoly Sabata/ VOP eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana ho anao.

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils