09 Aprily 2020 Fampaherezana avy amin’ny Talen’ny Departemanta ny Fampielezam-boky, Fanahin’ny Faminananiana ary ny Ministera ny Vavaka eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana

14 Avril 2019 Ministère Adventiste de la Santé (MAS) : Formation Pratique plan de 5 jours (Fampiharana planina 5 Andro)
15 avril 2019
FANAMBARANA COVID 19
10 avril 2020

09 Aprily 2020 Fampaherezana avy amin’ny Talen’ny Departemanta ny Fampielezam-boky, Fanahin’ny Faminananiana ary ny Ministera ny Vavaka eto anivon’ny Ranomasimbe Indiana

Comments are closed.

Aller à la barre d’outils