EFA AZONTSIKA JERENA NY CIRCULAIRES 01 DECEMBRE 2018 ISAKY NY DEPARTEMANTA SY IREO CIRCULAIRES MANOKANA

IREO NISONGADINA : SARY TETSY SY TEROA

SEMAINE DE PRIÈRE FIPIKRI-Sabata 1 Desambra-8 Desambra 2018

Hatao isam-pianakaviana na isam-piangonana, Ny tanjona dia hampiditra ny rehetra ao anatin’ny fiaraha-mivavaka mandritra ny herinandro Tsindrio eto ny rohy hangalanao ireo fitaovana ilaina rehetra mahakasika izany . TANJONA :
« MAHITA INDRAY NY MAHA-IZY ANTSIKA MARINA »
Talata 4 Desambra 2018

Fiofanana Famokarana Fandaharana ho an’ny Ekipa Radio Antsirabe. Hiarahana manokana amin’i Rahalahy Volahery : Mpamokatra Fandaharana Radio Oasis Antananarivo.

| Oasis 106.4 Antsirabe

Santionan'kira notsongaina tamin'ny Album voalohany navoakan'ny Tarika Alison 2018 : "TIA SY NY TIANA

Santionan'kira notsongaina tamin'ny Live "Cœur de l’île" : MANINA AHO INDRAINDRAY

INONA MOA NY ACMS?

(FICHIER.ZIP) Misy ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny ACMS

Fitaovana natao hanamora ny fifandraisana sy firaketana ny mambra advantista maneran'tany. Azonao alaina ny documents fanazavana mahakasika azy amin'ny teny anglisy”

558866_4916984697466_620518335_n

Arahanao tsy hoela: Ny niantombohan'ny Hafatra Advantista teto Madagasikara


Ny tsara ho fantatrao rehetra mahakasika ny tantaran'ny Advantista teto Madagasikara. Ny misionera tonga voalohany, ny mambra voalohany, ny fiangonana voalohany. Ny fijoroana vavolombelona samihafa...
Hebreo 13 :20, 21 : "Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an’i Jesosy Kristy Tompontsika Mpiandry ondry lehibe hiala amin’ny maty mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin’ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amen ! »

Psd Fanera Andriamparatiana

ORA FISOKAFAN'NY BIRAO

  • 8ora Maraina - 5ora Hariva