HETSIKA SAMIHAFA

Fianarana baiboly

Tari-dalana fianarana baiboly mitohitohy, ala-sarona azonao alaina sy ampiasaina, mandritra ny fampianarana baiboly ataonao. Azonao arahana ny Radio Oasis Online misy ireo fandaharana AUDIO DOWNLOAD

Fanantenana ho an'Antananarivo, : "FANANTENANA HO AN'I MADAGASIKARA"

Fankalazana ny faha-80 Taonan'ny Sekoly Lypars "SOAMANANDRARINY"

INONA MOA NY ACMS?

(FICHIER.ZIP) Misy ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny ACMS

Fitaovana natao hanamora ny fifandraisana sy firaketana ny mambra advantista maneran'tany. Azonao alaina ny documents fanazavana mahakasika azy amin'ny teny anglisy”

'ny-hafatra4

100 TAONA Nidiran'ny Hafatra Advantista teto Madagasikara


Ny tsara ho fantatrao rehetra mahakasika ny tantaran'ny Advantista teto Madagasikara. Ny misionera tonga voalohany, ny mambra voalohany, ny fiangonana voalohany. Ny fijoroana vavolombelona samihafa...
Hebreo 13 :20, 21 : "Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an’i Jesosy Kristy Tompontsika Mpiandry ondry lehibe hiala amin’ny maty mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin’ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amen ! »

Psd Fanera Andriamparatiana

parallax background

ORA FISOKAFAN'NY BIRAO

  • 8ora Maraina - 5ora Hariva